Församlingen

Missionskyrkan

Lidköpings Missionsförsamling har ungefär 400 medlemmar och är ansluten till Equmeniakyrkan. Med dessa sidor vill vi presentera oss och vår verksamhet. Vi hoppas att du ska trivas i vår gemenskap.

Vår vision är att presentera Jesus i en varm gemenskap där vi växer!

Vi hälsar alla, oavsett livsåskådning, tro, etnicitet eller samhällsställning, välkomna till våra samlingar, där vi vill förmedla Jesu kärleksbudskap och vägen till kristen tro.

Söndagens gudstjänst är en av veckans betydelsefullaste gemensamma samlingar, men gemenskapen finns också i den mindre gruppen i form av hem- och gemenskapsgrupper.

En omfattande social och diakonal verksamhet riktas mot utsatta grupper i samhället, framförallt mot asylsökande och nysvenskar.

En betydande barn- och ungdomsverksamhet bedrivs förutom i Missionskyrkan även i Truvegården, Filsbäck och i Hasslösa.

Vi vill, tillsammans med dig, föra samtal om livets viktigaste frågor. Vi önskar också att du ska kunna finna ro och stillhet och få tid till eftertanke. Vår kyrka vill vara en öppen kyrka för människor i vår tid.