Ecuador

ecuador_kartaLidköpings missionsförsamling har under ett par år stöttat kaffeprojektet La Divina Gracia i Jipijapa i provinsen Manabi i Ecuador.

Projektet startades av familjen Gunnarsson som under ett par år var missionsarbetare i Ecuador, utsända av Equmeniakyrkan. Av olika anledningar håller detta projekt nu på att avvecklas.

Under hösten 2017 kommer missionskommittén därför att arbeta fram ett förslag på ett nytt missionsprojekt i Ecuador.