Title Image

Söndagsskolan

Under gudstjänsttid varannan söndag har vi söndagsskola för alla barn. Barnen är först med en stund på gudstjänsten som börjar kl 11:00 och får sedan följa med ut till söndagsskolan. Efter en inledande gemensam samling, där barn i alla åldrar får vara med, delar vi upp oss i en ”pulsgrupp” med fysisk aktivitet för de skolbarn som vill, samt en kreativ grupp.

Vid två söndagstillfällen i vår, den 17 mars och 14 april, kan de barn som vill, efter den inledande söndagsskolsamlingen, vara med på körövning med Frida Vennman. Barnen kommer att sjunga upp på tillsammansgudstjänsten den 31 mars samt på påskdagen den 21 april.

Vårterminen 2019 är det söndagsskola följande datum:
20 jan, 3 feb, 17 feb, 3 mars, 17 mars, 14 april och 28 april.

31 mars är det tillsammansgudstjänst där barnen får stort utrymme i gudstjänsten och barnkören kommer att uppträda.
12 maj är det söndagsskolans terminsavslutning och då kommer söndagsgudstjänsten att vara på Truvegården.