Alpha & Beta

Alpha+Mark-12Best-Red1-01Alpha- & betakurser har varit en viktig del av församlingens arbete i många år. Alpha gör just nu ett uppehåll.

Läs mer om Alpha på alphasverige.se