Konfirmation

Konfaåret är en fantastisk möjlighet för dig att få lära dig mer om den kristna tron och att få tänka till om livets viktigaste frågor och möta andra ungdomar i samma ålder som du. Förutom lektioner, gudstjänster och lekar åker vi på hajk och läger tillsammans, vilket brukar vara mycket uppskattat!

Konfaåret 2018/2019 har Missionskyrkan och Pingstkyrkan gemensam konfirmation. Anmälan sker till Pingstkyrkans expedition på 0510-545950 eller expen(snabela)pingstlidkoping.se

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta Samuel Östersjö på 0510-301284 eller samuel.ostersjo(snabela)gmail.com