Konfirmation

Konfa 17-18

Konfaåret är en fantastisk möjlighet för dig att få lära dig mer om den kristna tron och att få tänka till om livets viktigaste frågor och möta andra ungdomar i samma ålder som du. Förutom lektioner, gudstjänster och lekar åker vi på hajk och läger tillsammans, vilket brukar vara mycket uppskattat!

konfa_hemsidaI Lidköpings Missionskyrka har vi också en idrottsinriktad konfirmation och vi har kontakt med idrottsföreningarna här i kommunen. Om du utövar någon idrott, så kan vi komma och informera i ditt lag eller klubb om ni vill det.

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta Samuel Östersjö på 0704914678 eller samuel.ostersjo(snabela)gmail.com