RPG Allträff

rpg-loggaRiksförbundet pensionärsgemenskap träffas i Lidköping på onsdagar ungefär en gång i månaden.

PROGRAM för hösten 2018 kommer snart.

Såhär såg det ut hösten 2017

September i Missionskyrkan
Pensionerad pastor Nisse Norén från Ekenässjön kåserar om ämnet ”Livet från den ljusa sidan” – ett kåseri om att se det muntra.

Onsdag 4 oktober 15:00 i Pingstkyrkan
Tidigare polismästaren Johan Lindén och Karl-Evert Andersson kommer och pratar om bedrägerier och visar film om detta. ”Försök inte lura mig” heter programmet. Medverkan av Eva Atterfelt som spelar till några sånger.

Fredag 6 oktober 11:00 i Smyrnakyrkan, Älvängen
Västgöta-Dals RPG-distrikt inbjuder till HÖSTTRÄFF i Smyrnakyrkan, Älvängen. ”Vetenskap och tro – konflikt eller harmoni?” Chalmersdocenten Ivar Gustafsson kåserar. Med sång och musik medverkar Anita och Thomas Granath. Avgift 150 kr inkl lunch och fika två gånger. Anmälan senast onsdagen den 27 september till Daniel Höglund tel 0303-746750 eller mobil 073-5166799. Välkomstfika från 10:30.

Onsdag 1 november 15:00 i Missionskyrkan
Evangelisten Carl-Olov Hultby, Sala spelar och sjunger. Programmet handlar om Carl Öst.

Onsdag 6 december 15:00 i Pingstkyrkan
Anita och Thomas Granath från Uddevalla kommer att spela och sjunga i ett trevligt musikprogram.

Onsdag 10 januari 2018 15:00 i Stenhammarkyrkan
NYÅRSALLTRÄFFEN Program ej ännu fastställt.